יום ראשון, 26 באפריל 2009

מאי 1948 - בארבע הכרזת העצמאות [...] ושוב אני אבל בין השמחים

14.5.1948
באחת עשרה מודיע כתריאל שגוש עציון נכנע. הנשים נשלחו לירושלים (בעזרת הצבא?) הגברים שבויים. [...] בארבע מועצת העם. אישרנו הנוסח של הכרזת העצמאות. בארבע הכרזת העצמאות. בארץ צהלה ושמחה עמוקה - ושוב אני אבל בין השמחים, כביום כ"ט בנובמבר.

2 תגובות: