יום שלישי, 9 ביוני 2009

בן-גוריון על שחיתות במפא"י: יש לעקור מעשי השחיתות…אבל אמרתם דברים קשים שהם יותר מהאמת

ירושלים, כ"א בחשוון תשי"ב

20.11.51

לקבוצת חברי מפלגת פועלי א"י בחיפה [...]

חברים יקרים,

קראתי דבריכם בתשומת לב. אין לי ספק שיש אווירה מורעלת בצבור, ושבחלקה היא פרי מעשי שחיתות, ובחלקה - פרי השמצה מכוונת, ובחלקה - פרי חוסר חינוך ממלכתי מצד אחד וחוסר הסברה ואינפורמציה מצד שני.

ואין לי כל ספק שיש לעקור מעשי השחיתות - אם הם רבים או מועטים, ויתכן שאינם מועטים כלל וכלל, - קודם כל בתוכנו וגם במדינה בכלל. אמנם לא תמיד זה אפשר, כי כשבאים לברר עובדות, אנשים, תאריכים, פרטים קונקרטיים - נתקלים בדברים סתמיים. או שהעובדות המסוימות אינן קיימות, או שאנשים מסרבים למסור עליהן, לפעמים מתוך פחד, לרוב מתוך הרגל יהודי נפסד שזוהי "מלשינות". הציבור לא התרגל עדיין לכך שאנו חיים במדינה יהודית, ושחובת כל אזרח לסייע לשמירת החוק ולשומרי החוק.

[…]  לשם עקירת האטמוספירה המורעלת – יש צורך לא רק בהוקעת החטאים והחוטאים. יש הכרח בתנועה חינוכית וחלוצית חדשה, שאני מקווה בוא תבוא […]

אולם אני חייב להביא צערי על קטרוג סיטוני ומופלג שיש במכתבכם: "דעתנו היא כי אמנם נתונה עתה מפלגתנו בתהליך של ירידה מוסרית מהירה, ואין מתגלים בה הכוחות הפנימיים לעמידה בפרץ". – אני מניח שהכללה מרחיקת לכת זו היא פרי מרירות מוצדקת למראה התפרקות מוסרית מתרחבת בצבור כולו, אבל אמרתם דברים קשים שהם יותר מהאמת כמות שהיא, אבל אין אדם נתפס על צערו.

עליכם להמציא כל העובדות המגונות והמפוקפקות לועדת הבקורת, כי עדיין יש דין ודיין בישראל ובמפלגה.

 

בב"ח

ד.בן-גוריון

0000139902001

0000139902002

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה