יום שני, 9 במרץ 2009

נובמבר 1965. בן-גוריון מתוודה: טעיתי כשהמלצתי על אשכול

27.11.1965 ואני רוצה לסיים דברי בהתוודות על אחת השגיאות החמורות שעשיתי מאז קום המדינה כשהמלצתי, בפרישתי מהממשלה ביוני 1963, על לוי אשכול להיות ראש ממשלה במקומי. עלי להוסיף שלא בבת אחת עמדתי על טעותי המצערת והמזיקה הזאת, ובקונטרס שפרסמתי לאחר הבחירות לכנסת הששית, בשם "דברים כהוויתם" הבהרתי כיצד הגעתי להכיר בטעותי וכיצד נוכחתי שאין למר לוי אשכול התכונות הדרושות לראש ממשלה ויש לו תכונות שאינן הולמותראש ממשלה, ולא אגזול עוד זמנכם אלא אביע תקוותי שאם מר לוי אשכול מוקיר טובת המדינה וטוהר מידותיה העליונים אשר מהכסא - הרי השרות הגדול היחיד שהוא יכול לעשות למדינה - הוא להסתלק בהקדם האפשרי ממשרתו.

בחירות 1965: פרס לבן-גוריון: היה טוב לחזור, אך אין למי.

29.12.1965, יום ד' אחריהם בא שמעון. רואה חזית שחורה במצב במדינה. הון בורח לחו"ל. חברות ישראליות משקיעות כספים בחו"ל. עומדים בעוד שנה לפני משבר. ממשלת אשכול לא תאריך ימים יותר משנה, וגם מפני מחלתו של אשכול וגם מפני המצב. או שיהיו בחירות חדשות או שספיר יהיה ראש ממשלה. הסכנה שאנשי אחדות העבודה יקבלו לרשותם את המפלגה. גולדה עוזבת, איש לא ביקש ממנה שתישאר. מלבד ארן אין איש. יגאל, גלילי, משה כרמל ובן אהרון יקחו בידם ההנהגה במפא"י. שאלתיו: אתה סבור שאנשי רפי צריכים לחזור? היה טוב לחזור - אבל כנראה אין למי.

יום חמישי, 5 במרץ 2009

בחירות 1965: בן-גוריון הולך לאופוזיציה

17.11.1965, יום ה' השתתפתי הבוקר בכנס חברי האיחוד מרפי. דיברתי על סיבות הצלחת המערך - הירושה של מפא"י, של חברי מפאי יש להם חלק בירושה, אבל אה"ע זכה מן ההפקר, הפחד משלטון בגין והלחץ של שלושה מנגנונים (הסת', סוכנות, ממשלה, נוסף המפלגה). הופעת רפי בבחירות הופעה של התנדבות מתוך מניעים מוסריים בלבד, אם נדע לשמור על רוח זה נשנה פני העם. לא נשתתף בממשלת המערך, אבל נדון כל דבר לגופו, נתמוך בהצעה ובמעשה חיוביים, ונשלול שלילים. נבדיל בין מישור ממלכתי ובין מישור עירוני והסתדרותי.