יום חמישי, 11 בפברואר 2010

לכבוד יום המשפחה: המדינה כולה חייבת בכבוד האמהות

לכל אחד מאתנו היתה אם – וכל איש יודע שלא היתה נפש יקרה, אהובה ונאמנה בחייו כמו האם […] עלינו להפחית במידת יכולתנו צער גידול בנים וכאבי אמהות. לא רק הבן חייב בכבוד האם – אלא המדינה כולה, החברה כולה, חייבת בכבוד האמהות ובזכות האם

[…] אלא שיש לזכור גם דבר שני?: האישה אינה אישה בלבד, היא גם אישיות, בדיוק כמו הגבר. ולאישיות זו מגיעות כל הזכויות וכל החובות המגיעות לאישיותו של הגבר – מלבד אלו המתייחסות לאמהות. מעבר לאמהות – דין האישה כדין אדם, ואין לגרוע ממעמדה, מזכויותיה, מחובותיה במלוא הנימה. האישיות היא מטרה לעצמה, ולא רק אמצעי לדבר אחר. ולאישיות זו יש זכויות וחובות, ואין הבדל בנידון זה בין איש ואישה.

(דוד בן-גוריון, דברי תשובה לחוק שירות הביטחון

הישיבה השבעים ושש של הכנסת הראשונה, י"א אלול תש"ט, 5.9.1949)