יום ראשון, 23 באוגוסט 2009

1962: שבדיה – אומה לא גדולה שידעה ליצור חברה איתנה

19.3.1962

טיוטת ברכת רוה"מ לרוה"מ שבדיה בהגיעו לשדה התעופה

[…] עונג מיוחד הוא לברכך כראש הממשלה של אומה לא גדולה שידעה ליצור חברה איתנה מושתתת על עקרונות הדמוקרטיה והצדק הסוציאלי.

[…] לא שכחנו את החסד שעשו בני ארצך לאחינו שנמלטו על נפשם מהשואה הנאצית, עת קיבלה ממשלת שבדיה תחת חסותה את יהודי דנמרק שהגיעו לחופיה באותם הלילות האפלים של אוקטובר 1943. אסירי תודה אנו לכל אשר עשיתם למען יהודים אלה.

אני תקווה שבביקורכם כאן, על אף היותו כה קצר, יותן לכם לעמוד על מהותו ועיקרו של מפעלנו ועל המאמצים אשר משקיעים תושבי הארץ במטרה להפוך מדינתם לבית להמונים שבאו אלינו במשך 14 שנות עצמאותנו ושעוד מוסיפים לבוא.

מובטחני שביקור זה יביא להידוק נוסף על קשרי הידידות הקיימים בינינו.

נאום ברכה 62

יום ראשון, 16 באוגוסט 2009

בן-גוריון: אלתרמן כותב בכשרון רב על מאורעות היום

לרגל יום הולדתו ה-99 של נתן אלתרמן, שחל השבוע.

17.9.63

הבוקר באו אצלי רבקה גובר ואישה לברכת ראש השנה ומבלי שנדברו באו באותו רגע (בהליקופטר) שמעון פרס והזז […]  הזז התאונן על חוסר קריאה בקרב הנוער. אמרתי שספר טוב - קוראים, והראיה ספרו של דב יוסף "קריה נאמנה" שנמכרה יותר משלושים אלף אכסמפליארים. דעת הזז שאין הסופר יכול לכתוב אלא אחרי מרתק הגון לאחר המאורעות - דוגמה טולסטוי, גוגול ועוד. מסופקני אם זה נכון. אלתרמן כותב בכשרון רב על מאורעות היום. 

אלתרמן 2

יום שני, 10 באוגוסט 2009

אוגוסט 1948 - ירושלים תחת משטר צבאי

כ"ו תמוז תש"ח 2.8.1948
בתוקף החלת שלטון צבא-הגנה לישראל בשטח המוחזק של ירושלים, אני דוד בן גוריון, שר הביטחון, ממנה בזה בשם הפיקוד העליון של צבא-הגנה לישראל את ד"ר דב (ברנרד) יוסף להיות מושל צבאי בשטח המוחזק של ירושלים.
דוד בן-גוריון
שר הביטחון