יום שני, 30 באפריל 2012

קיבוץ גלויות הוא אחד השלבים האורגניים המהווים תהליך של התגשמות הציונות הסוציאליסטית. אין כל טעם ואין כל תוכן ממשי בשאלה אם קיבוץ גלויות קודם לסוציאליזם או קודם לציונות. אם במלה ציונות אנו מבינים גמר ההגשמה הציונית - אז בוודאי שיש להגיד שקיבוץ גלויות קודם לציונות. הוא הדין בסוציאליזם: אם במושג זה מבינים גמר ביצוע המשטר הסוציאליסטי - הרי קיבוץ גלויות קודם בזמן, אבל אינו קודם במובן שזה נדחה מפני זה. כי קיבוץ גלויות הוא צורך הגשמת הציונות כשם שהוא צורך הגשמת הסוציאליזם. כשהמוני יהודים מדוכאים ומושפלים, עוברים מעבדות לחירות ומחיים תלושים ועקרים לחיי-עבודה ובונים משק פועלי - בחקלאות, בחרושת ובתחבורה - הרי זה תהליך התגשמות הסוציאליזם

דוד בן-גוריון 19-8-1950
חזון ודרך ב' 274
יום רביעי, 4 באפריל 2012

מתוך עדותו של דוד בן-גוריון לפני הוועדה האנגלו-אמריקאית (1946)


בשנת 1946, קמה ועדת חקירה משותפת לאנגליה ולאמריקה כדי להחליט החלטות הנוגעות לפליטים היהודים באירופה ולשאלת ארץ ישראל. הוזמנתי לשאת דברים בוועדה מתוקף תפקידי כיושב ראש הנהלת הסוכנות, והנה קטע מדברי בפני הוועדה:

"לפני שלוש מאות שנה ומעלה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה "מייפלאואר". היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אניה, ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם? והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת "מייפלאואר", יצאו היהודים ממצרים - וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה וברוסיה הסוואטית - יודע בדיוק באיזה יום הם יצאו, בחמישה עשר בניסן; וכולם יודעים בדיוק, איזה לחם אכלו היהודים: מצות, ועד היום הזה אוכליםיהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמשה עשר בניסן, באמריקה, ברוסיה ובארצות אחרות. ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה. והם מסיימים בשני מאמרים: השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. השתא הכא, לשנה הבא בירושלים, בציון, בארץ ישראל. כך טיבם של יהודים"


אם תרצו להמשיך לקרוא, תוכלו לעיין ב"דבר" מיום 12.3.1946
אני וחברי לחמנו למען המטרה שלנו בכמה זירות עד שלבסוף הגשמנו את חלומנו והקמנו המדינה. וגם אתם, אם יש חזון בוער בעצמותיכם - תעזו, תתמידו, תצליחו.