יום שני, 30 באפריל 2012

קיבוץ גלויות הוא אחד השלבים האורגניים המהווים תהליך של התגשמות הציונות הסוציאליסטית. אין כל טעם ואין כל תוכן ממשי בשאלה אם קיבוץ גלויות קודם לסוציאליזם או קודם לציונות. אם במלה ציונות אנו מבינים גמר ההגשמה הציונית - אז בוודאי שיש להגיד שקיבוץ גלויות קודם לציונות. הוא הדין בסוציאליזם: אם במושג זה מבינים גמר ביצוע המשטר הסוציאליסטי - הרי קיבוץ גלויות קודם בזמן, אבל אינו קודם במובן שזה נדחה מפני זה. כי קיבוץ גלויות הוא צורך הגשמת הציונות כשם שהוא צורך הגשמת הסוציאליזם. כשהמוני יהודים מדוכאים ומושפלים, עוברים מעבדות לחירות ומחיים תלושים ועקרים לחיי-עבודה ובונים משק פועלי - בחקלאות, בחרושת ובתחבורה - הרי זה תהליך התגשמות הסוציאליזם

דוד בן-גוריון 19-8-1950
חזון ודרך ב' 274
2 תגובות: