יום ראשון, 24 במאי 2009

קדימה הפועל - לאחד את הפועל ומכבי?

יומן בן גוריון
כ"א טבת 19 בינואר [1933] מרכז הפועל. היחס להצעת ראש המכבי על הסתנפות "הפועל" לברית העולמית של המכבי. דוב חושש שזהו מוקדם, ויכביד על סידור היחסים בין חברי הפועל והמכבי. פרלשטיין - הפועל נגד ההסתנפות. א) מפני טעמים פרינציפיוניים הדבר אסור, ב) מפני שהסתנפות זו תזיק ליצירת הפועל בחו"ל. בג - יש הבדל בין ספורט פועלים לבין ספורט בורגני. נגד התחרויות עם מכבי מלבד בכדורגל ואין כל ענין בהסתנפות. העירותי שהעמדה הפרינצפיונית של ההסת' [ההסתדרות] היא בדיוק ההיפך ממה שקבעו אנשי "הפועל". עמדתה הפרינצפיונית של ההסת' היא בעד הסתנפות, א) מפני שאין אנו יכולים להסגיר את התנועה לאחרים. חברי המכבי בחו"ל אינם מוכרחים להיות שונאי הפועלים. הנוער שלהם אינו שונה מהנוער שלנו. ב) מפני שאין אנו רוצים למסור למכבי האר"י את תנועת המכבי בעולם. נחוץ שכל חבר המכבי בעולם ידע שבא"י [ארץ ישראל] יש לו חברים ספורטאים בהפועל. אין לזהות את מכווני המכבי בארץ עם מכווני המכבי בעולם. אנו צריכים לחייב הסתנפות, אבל מובן מאליו בתנאי של עצמיות מלאה של הפועל וזיקתו הבלתי אמצעית להסת'. [האיחוד לא בוצע בסופו של דבר]

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה