יום שני, 20 ביולי 2009

אין האדמה, לדעתנו, חפץ שקונים ומוכרים אותו

[…] אין האדמה, לדעתנו, חומר לפרקמטיה וספסרות, חפץ שקונים ומוכרים אותו. האדמה היא יסוד הקיום האנושי, היא פיקדון קדוש שהופקד בידי אנוש לשמרו ולעבדו. אין להזניחה ואין לפגמה – להיפך, יש להפרותה, להשביחה, לשמור עליה כעל בבת-עין. ואנו מנסים לעשות זאת במיטב יכולתנו – וכמדומה שעשינו זאת בלי כשלונות רבים

דבר ישראל בארצו

עדות בפני הועדה האנגלית-אמריקנית, 11 במרס 1946

(במערכה ד, עמ' 60)

עוד בנושא: הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל אושרה בוועדה

גדי טאוב על הפרטת הקרקעות

00000027

תגובה 1: