יום ראשון, 27 בדצמבר 2009

העולם צמא לחברה חדשה. מאיתנו לא ייבצר הדבר לבנותו

בעקבות פרסום דו"ח עמותת אדוה על הפערים החברתיים בישראל:

במאזן הכוחות העולמי מדינת ישראל היא כמעט כמות מבוטלת. ואין בידנו להכריע הכף בזירה הבינלאומית, אבל יש בידינו להראות לעולם דרך חיים חדשה, שהיא גם מורשת חזון נביאינו וגם מבצע טובי חלוצינו מאז החילונו לבנות הבית השלישי.

ניצור חברה בלי ניגודים פנימיים; חברה המבטלת את הסדרים המפלגים אותה: חלק החי חיי מותרות ושפע, וחלק החי חיי מחסור ועוני; חברה ההורסת המחיצה בין עבודת הרוח ובין עבודת הגוף; חברה שהורסת המחיצה בין הקנין ובין העבודה.

[…] העולם כולו צמא לחזון חיים חדשים, לחזון חברה חדשה. מאתנו לא ייבצר הדבר לבנותו.

מעמדנו בעולם, בעם היהודי, בתוכנו אנו – תלוי באמון ובכבוד שנצליח לעורר, בתוכנו אנו ומחוצה לנו. לא נתחרה בעמים אחרים ולא נשתוה אליהם בעושר, בכוח, במספר; בכל אלה הוגבלנו וצומצמנו בגזירת ההשגחה ההיסטורית, אין בידינו לקרוע רוע הגזירה. בדבר אחד אנו מסוגלים לעלות על כל עם אחר: בעיצוב חברה חדשה.

בהקמת המדינה עלינו על הר תלול. אין לנו עוד הברירה לעמוד במקומנו: או שנתגלגל במורד עד לתהום, או שנתקדם במעלה ההר עד הפיסגה.

קאריירה או שליחות? נאום דוד בן-גוריון בכנס תלמידים, שיח מוניס

10 ביוני 1954

חזון ודרך ה, עמ' 213-214

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה